Kompetencer

Kalibrering

Kalibrering er bestemmelse af et måleinstruments visningsfejl. Kalibrering udføres ved en sammenligning med et akkrediteret kalibreret referenceinstrument. Process Support har udstyr til at udføre sporbare kalibreringer inden for mange forskellige områder.

 

Temperatur
 • Vi kalibrerer i området -93 til +310° C
 • Vi anvender tørblok og/eller væskebad alt efter opgavens art
Tryk
 • Vi kalibrerer i området 0,02 til 20,5 BarA og -0,98 til 20,5 Barg
 • Differenstryk kan vi kalibrere i området -1000 til +1000 Pa
Fugt
 • Vi kalibrerer i området 10 til 95 %RH (10 til 40°C)
 • Vi kan også tilbyde at kalibrere loopet (0 til 100%RH)
Elektrisk
 • Vi kalibrerer fra 4 til 20 mA, hvis man deler målekredsen under kalibreringen
  • Af hensyn til Atex zoner
  • For at minimere kontamineringen i lokalet
Flow
 • Vi kalibrerer i området 600 til 4500 L/h

 

Lys / Lux
 • Vi kalibrerer i området 50,0 til 1790 Lux
Dosering / vejeceller
 • Vi kalibrerer i området 600 til 4500 kg/timen
 • Vejeceller kan kalibreres fra 1 kg →
Ledningsevne
 • Vi kalibrerer i området 0,05 – 1457 µS/cm
 • Vi kalibrerer i området 1,4 til 400 mS/cm
Tid
 • Vi kalibrerer i området 0 til 3899 sekunder 

Termisk validering

Termisk validering er kundens garanti for, at de forskellige processer er under kontrol, at de arbejder konsekvent ud fra de forudbestemte specifikationer og overholder de opsatte krav. Ved at trende på sine valideringer kan det samtidigt konstateres, om der er variation mellem de gentagne valideringer. Variationen kan give en indikation om ændring i processen, miljøet, håndteringen, utility variationer eller en mekanisk fejl.

Autoklave kvalificering
 • Vi arbejder med programændringer af autoklaver
 • Cyklusudvikling og ændringer på autoklaver efterfuldt af initial validering
 • Kopiering og overflytning af eksisterende programmer

 

  Autoklave validering
  • Vi har erfaring med at validere store som små autoklaver; 10L til >800L autoklaver. Det kan være alt fra topbetjente bordautoklaver til store kammerautoklaver med to døråbninger. Vi kan også være behjælpelige med at skaffe Biologiske Indikatorer både ampuller og strips.
  • Vi anvender Kaye Validator 2000

   

    

    Biologisk indikator
    • F0 – værdi beregninger
    • D-værdi beregninger

     

     Tørsterilisator
     • Vi har erfaring med validering af tørsterillisatorer mellem 50L til >800L. Vi kan også være behjælpelige med at skaffe Biologiske Indikatorer.
     • Vi anvender Kaye Validator 2000 eller Ellab loggere.
     Fermentor
     • Vi har erfaring med validering på mindre fermentorer.
     •  Vi anvender Kaye Validator 2000.
     Rum
     • Vi har erfaring med validering af store som små rum. Vi kan også validere store lagerhaller, hvor det er vigtigt at kende lagerets opbevaringstemperatur hvis varen er placeret i worst case.
     • Alt afhængig af rummets størrelse anvendes Kaye Validator 2000 eller Ellab loggere.
     Køl / klima
     • Vi har erfaring med validering af store som små kølerum.
     • Alt afhængig af kølerummets størrelse anvendes Kaye Validator 2000 eller Ellab loggere.

     Projektledelse

     Når du som kunde har brug for ekstra kompetencer til at lede eller supportere dine projekter, indgår vi i et tæt og fortroligt samarbejde. Uanset om der er brug for hjælp til kvalitetsplanlægning, økonomisk sparring eller koordinering af underleverandører, sætter vi altid kunden i centrum. Det er kundens behov, der kommer først fra processens opstart til alt fungerer optimalt og projektet overleveres og tages i brug. Efterfølgende står vi desuden gerne til rådighed med support og vejledning. 

     On-site support

     Når vores medarbejdere arbejder on-site giver det en bred erfaring og en vigtig ’hands-on’ viden. Denne viden er ikke mulig at opnå udelukkende gennem certificeringer og uddannelser. Det høje faglige niveau indenfor vores kompetenceområder opnås KUN gennem lang tids tæt on-site samarbejde i de enkelte virksomheders produktion indenfor kalibrering og termisk validering.

     Kalibrering
     • Vi arbejder både ud fra egne kvalitetssystemer og arbejdsnormaler samt under kundens kvalitetssystem og med kundens arbejdsnormaler/reference udstyr

     • Vi har erfaring med kalibrering af temperatur, tryk, flow, dosering, ledningsevne, omdrejninger

     • Vi er altid klar til at udvide vores kompetencer, så det passer til kundens behov

     Termisk validering
     • Vi arbejder både ud fra egne kvalitetssystemer og arbejdsnormaler samt under kundens kvalitetssystem og med kundens valideringsudstyr

     • Vi har erfaring med Kaye Validator 2000 og Ellab loggere

     • Vi er altid klar til at udvide vores kompetencer, så det passer til kundens behov