Process Support

Compliance Solutions

Profil  | Kontakt  | FAQ  | ForsideEngDan
Vi er specialister i autoklaver

  Kvalificering Idriftsættelse (Commissioning)

  Process Support kan udføre alle typer af kvalificeringer, i princippet på alle typer af udstyr (FAT, SAT), IQ, OQ og PQ. Men vi er specialister i kvalificering af autoklaver.

  Ud over ved installation af nyt udstyr, idriftsættelse (FAT/SAT), skal der ved flytning af udstyr, ændringer og modificeringer også, i et eller andet omfang, udføres kvalificering.

  Det kan eksempelvis være udskiftning af komponenter, der ikke er "like for like". Ved udskiftning af komponenter på udstyr af ældre dato, sker det typisk, at komponenterne ikke længere er i handlen. I de situationer er man nødsaget til at anvende det bedst egnede alternativ.

  Det kan også ske, at man i forbindelse med ændring af et autoklaveload konstaterer, at det eksisterende program ikke er optimalt til formålet. I den situation kan ændring og omprogrammering af autoklaveprogrammet være løsningen. Den efterfølgende kvalificering skal dokumentere, at programmeringen har haft de ønskede virkninger, rent procesmæssigt, og kun har berørt det eller de parametre, som man har ønsket, og at alle andre parametre er uændrede.

  Process Support kan udføre alle trin i denne proces.